X-Posure Daily: 03 Jul 2024

Artist - Song - Link

Tom Morello - Soldier In The Army Of Love - https://tommorello.com/
Otoboke Beaver - Pardon? - https://www.otobokebeaver.com/
Melt Banana - Flipside - https://melt-banana.net/
The Bug Club - Lonsdale Slipons - https://thebugclub.bandcamp.com/
Welly - Deere John - https://www.instagram.com/worldwidewelly/
Fan Girl - Litle Pig - https://www.fangirl.com.au/
Hang Linton - Radiator - http://hanglinton.com/
Exmagician - Dulliard - http://www.exmagician.com/
Rose Io - Meathouse I - https://roseio.bandcamp.com/
Burr Island - Mother - https://www.burrisland.co.uk/
Sam Carter - Silver Horizon - https://samcartermusic.co.uk/
Sun Mahshene - Pale Azure - https://sunmahshene.bandcamp.com/
Runrummer - Orbit - https://www.runrummer.com/
I, Doris & Dunstan Bruce - Not Done Yet - https://idoris.bandcamp.com/
Dog Race - The Leader - https://www.facebook.com/dograceband/